Självkärlek

Jag är i en process där jag skalar av lager för lager för att komma närmare min kärna. Jag står mer naken inför världen. Allt känslor blir större, tydligare. Smärta blandar sig med tårar som förlöser. Ett nytt lager faller av. Min kreativitet flödar. Allt blir tydligare. Budskapen blir tydligare. Jag bugar i tacksamhet. Jag … Read more