kurser

Kurser-

Under hösten 2022 kommer jag att hålla i en del olika kurser.

Diplomerande kurs i kristall healing- Här lär du dig att stärka kontakten med kristallerna och tyda deras budskap. Samtidigt så får du lära dig de redskap du behöver för att arbeta med kristall healing.

Diplomerande kurs i kristall reading, här lär du dig hur du kan "spå" i kristaller. 

Diplomerande kurs i kristall healing Diplomerande kurs i kristall healing